Nadajmo se da je posljednji otkaz u pitanju

215

Morali smo prekinuti još jednu tradiciju…