PH U12

102

U Splitu je odjedreno PH U12, rezultate naših predstavnika možete pronaći na ovom linku.