Raspored škole jedrenja

401

Formirane su grupe i definiran je raspored održavanja treninga škole jedrenja i izgleda ovako:

1. grupa: ponedjeljak i četvrtak od 10:00 do 11:30, utorak i petak od 11:30 do 13:00

2. grupa: utorak i petak od 10:00 do 11:30, ponedjeljak i četvrtak od 11:30 do 13:00

A sastav grupa je slijedeći:

  1. grupa:

Toni Rajčić, Mate Jakelić, Jakov Blinja, Ena Šipek, Petar Ivić, Petar Ilan, Lolla Chiara Živković, Saša Veligdenski, Ivan Badžim, Jakov Markanović, Luka Markanović, Vittorio Stančić, Helena Vidović, Jakov Paić, Rebeka Ljubičić Lambaša

2. grupa:

Marin Vranković, Marul Vlahov, Marko Vlahov, Mauro Galić, Bartol Šišak, Bepo Šišak, Vigo Brkić, Stipe Filipović, Niko Mrčela, Luka Tucak, Jakov Posušk, Kiara Radnić, Lovre Radnić