Taman!

267

Veličina je baš kako treba!

Naravno, potrebno je malo uređivanja:

2014minerska01

ali pogled nemože biti bolji:

2014minerska02