Dobili smo Nagradu grada Šibenika!

733

U srijedu, 25. rujna na tvrđavi Barone, održana je svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima.

Među njima, na počasnom mjestu posebno istaknute skupine dobitnika Nagrade grada Šibenika, zajedno uz Šibensku biskupiju koja je Nagradu dobila za realizaciju projekta Civitas sacra – Sveti grad i valorizaciju kulturne baštine katedrale sv. Jakova i palače Galbiani, našao se i naš klub.

U obrazloženju stoji da nam je nagrada dodijeljena za dugogodišnja iznimna postignuća u sportu i organizaciji Svjetskog prvenstva u jedrenju po ORC-u.

Čestitke svima koji su doprinijeli dobivanju ovog najvrjednijeg priznanja koje dodjeljuje grad Šibenik!