Nadajmo se da je posljednji otkaz u pitanju

644

Morali smo prekinuti još jednu tradiciju…