Sportska lučica

3643

Šibenik je danas možda još jedini veći grad na jadranskoj obali koji nema gradsku lučicu. Za očekivati je kako će u budućnosti sigurno u gradu niknuti još barem jedna komercijalna marina, no to ne rješava problem građana niti gradskog jedriličarskog kluba. Naime šibenčani svoje jedrilice i brodove danas privezuju posvuda, često i uz nemale troškove, a najmanje u samom Šibneniku. Smatramo kako je sportska lučica gradskog jedriličarskog kluba naprosto infrastrukturni, komunalni objekat nasušno potreban našem gradu.

Odlukom tadašnje Skupštine općine Šibenik iz 1964. godine klubu je bila dana na upravljanje i gospodarenje obala ispred kluba u dužini od 100 metara, što je bio na neki način začetak klupske sportske lučice. Tada su na tom dijelu obale bile privezane klupske jedrilice koje su bile stalno u moru (tadašnje «Stelle» i «L 5»-tice), kao i drveni krstaš u vlasništvu kluba, već spomenuta Pinta, no dolaskom malih laganih plastičnih klasa prestaje jedrenje u tim drvenim i teškim jedrilicama, a njihovi vezovi vremenom prelaze na korištenje građanima. Na tom dijelu obale i danas se nalaze privezani klupski gumenjaci, klupska dizalica (koja je danas izvan upotrebe) i klupski ponton koji služi za porinuće jedrilica u more.

Potrebno je napomenuti i kako su gotovo svi građani koji imaju svoje brodice privezane na području gradske rive ujedno i članovi J.K.Val, te uz pomoć kluba i korištenje klupskih prostorija, alata i opreme (također i korištenje struje i vode u klubu), održavaju iste vezove i svoje brodice.

 pekovac002

Prije nekoliko godina Grad Šibenik završio je radove na uređenju šetnice uz more na potezu od zgrade V.K.Krka prema bazenu, a J.K.Val je sufinancirao s 50.000 kuna podvodne radove na postavljanju vezova za građane čije brodice su privezane na tom dijelu obale, koji su također svi članovi J.K.Val.

J.K.VAL već barem 30-ak godina ponavlja inicijativu za gradnju sportske lučice u Šibeniku. U najnovijem svjetlu, kada je izgrađen zatvoreni i otvoreni plivački bazen u predjelu Crnice te gradska plaža Banj, smatramo sasvim prirodnim i dapače vrlo uklopivim i izgradnju sportske lučice i objekta J.K.VAL na tom području, tj. u uvali Pekovac.

U slučaju realizacije projekta, u što duboko vjerujemo i u čemu imamo bezrezervnu podršku javnosti, građana grada Šibenika, a što nas posebno veseli i stanovnika gradskog predjela Dolac čiji smo dio, građani će dobiti na uporabu modernu lučicu sa svim potrebnim popratnim sadržajima za privez svojih plovila po povoljnoj “klupskoj” cijeni, a J.K.VAL adekvatan objekat za nastavak rada na njegovanju i daljem razvoju tradicije jedrenja u Šibeniku.

Grad Šibenik bi tako na svojoj obali, odmah u nastavku starog dijela grada mogao dobiti sportsko-rekracijsku zonu koju bi sačinjavali veslački klub, šetnica uz more, kompleks otvorenog i zatvorenog plivačkog bazena, gradska plaža, razni otvoreni sportski tereni te još i sportska lučica JK Val kapaciteta oko 190 vezova te zgrada jedriličarskog kluba.

Animacija: ARX d.o.o.