Foto galerija subote i nedjelje na PH U12

297

Foto galeriju u kojoj su fotografije snimljene u subotu i nedjelju, dva dana kad nije bilo jedrenja na PH U12, možete pronaći na ovom linku.