Ide se i na 3.

772

Dva plova su gotova, a RO je odlučio početi i treći! Na moru je ugodno i lijepo, a dio ugođaja je u fotografiji gđice. Sare Marinov.