Idemo u visine

1298

Dvadesetak dana nakon što su se “nalili” temelji, krenulo se s postavljanjem oplate za izradu betonskih zidova našeg budućeg objekta. Dinamika radova je zadovoljavajuća, a cijeli posa fotografski prati Zoran Lučić Luca:

2017zidovi1

2017zidovi2

2017zidovi3