Godišnja skupština

721

Obavještavamo sve članove kluba da će se u utorak 31. ožujka 2015. održati redovna godišnja skupština kluba.

Mjesto održavanja je u klupskoj konferencijskoj sali, a početak održavanja je 20:00.