Potporni zid

2385

U subotu su napravljeni temelji za posljednji veliki građevinski zahvat u projektu izrade nove klupske zgrade. Iskop u pozadini “starog” klupskog dvorišta je doveden do kraja i naliveni su temelji za izradu potpornog zida.

Kad ovaj zid bude gotov cjelina će biti zaokružena i moći ćemo krenuti sa završnim radovima. U međuvremenu se treba ukloniti iskopani materijal i očistiti objekt od preostalih kalupa i nosača… ima još dosta posla, ali kraj se polako može nazrijeti na horizontu!

Foto: Zoran Lučić Luca

2017potpzid1

2017potpzid2

2017potpzid4